WIESELGRENSGATANS FÖRSKOLA

2012-01-01 Nybyggnad av förskola vid Wieselgrensgatan.
Byggtid v49 2011 till november 2012.

Projektet omfattar nybyggnad av en förskola inom området för Bjurslättsskolan och Lundby stadsdelskontor och bibliotek. Byggnaden placeras i läge för gamla vaktmästarbostaden / öppna förskolan. Rivning av befintlig byggnad utförs i en föregående entreprenad. Nybyggnadsyta är ca 1000 m2. Byggnaden utförs i 2 plan och innehåller 4 avdelningar för totalt ca 80 barn, lokaler för personal och administration, samt ett mottagningskök. Återvinningshus, uteförråd och öppet barnvagsskydd utförs fristående. Nya utvändiga lekområden på ca 1700 m2, samt parkering och angöringsplatser anläggs. Byggnaden utförs som platsbyggd, men med prefabricerade stomelement. Vidare ska byggnaden vara en lågenergibyggnad, med höga krav på lufttäthet och stort fokus på torrt byggande under entreprenaden. Planlösningen är utformad så det finns en flexibilitet för att konvertera från förskola till skola.
Wieselgren

Comments are closed.