SU SAHLGRENSKA

Entreprenaden omfattadeShalgrenska sjukhuset 003 rivning av befintlig layout samt nybyggnad av administrativa lokaler i Akuthuset, byggnad 5150, Bruna

 

stråket. Beställare: Västfastigheter, Byggtid: december 2012 till maj 2013, Kontraktsumma: 4 milj (exkl moms)

Comments are closed.