SKYTTESKOLAN

Vi bygger om på Skytteskolan i Högsbo. Befintligt ”diskkök” i hus B ska byggas om till ett mottagningskök.
Även matsal och till viss del entré och kapprum samt delar av källares också byggas om. Befintlig lastkaj ska breddas och ny ramp ska byggas. Befintlig skolgård vid hus A ska anpassas och utvecklas. Tillgängligheten in till hus B ska förbättras genom lokala höjningar av marken och utförande av ramper vid entré och lastkaj.
Befintliga brister i dagvattensystemet kring hus A, B och C ska åtgärdas som ett separat underhållsprojekt.
Markarbetet ska utföras i preliminärt tre etapper p.g.a. pågående rastverksamhet. Beställare: GBGs Stads Lokalförvaltning, Byggtid: januari till maj 2015, Kontraktsumma: 5 milj (exkl moms)

DSC02053

Comments are closed.