SKOLSPÅRET

Vi bygger om lokaler på Skolspåret 27. Entreprenaden omfattar husbyggnadsarbeten för ändring av lokaler till bostäder. Det omfattar även fasadåtgärder och ett skärmtak. Beställare: Bostads AB Poseidon, Byggtid: februari till augusti 2015, Kontraktsumma: 8 milj ( exkl moms)

DSC01975

 

Comments are closed.