SU SAHLGRENSKA

Entreprenaden omfattade rivning av befintlig layout samt nybyggnad av administrativa lokaler i Akuthuset, byggnad 5150, Bruna   stråket. Beställare: Västfastigheter, Byggtid: december 2012 till maj 2013, Kontraktsumma: 4 milj (exkl moms)

Läs mer

FÖRSKOLA GLÖSTORP | Om- och tillbyggnad

Om- och tillbyggnad av förskola i Glöstorp   Projektet omfattade nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, i två plan, som byggdes för dagens behov av förskola men ska enkelt kunna anpassas till skolverksamhet. På platsen där förskolan uppfördes har en äldre skol- byggnad rivits. Projektet omfattade också delvis rivning av hus G,…

Läs mer

LANDERIGATANS FÖRSKOLA

2012-11-20 Nybyggnad av föskola på Landerigatan. Byggtid, 2012-11-01 till 2013-11-30. Projektet omfattade nybyggnad av en förskola i två plan med 4 avdelningar med mottagningskök och ÅV-rum. Fastigheten inrymmer även lekytor samt parkeringsplatser.

Läs mer

WIESELGRENSGATANS FÖRSKOLA

2012-01-01 Nybyggnad av förskola vid Wieselgrensgatan. Byggtid v49 2011 till november 2012. Projektet omfattar nybyggnad av en förskola inom området för Bjurslättsskolan och Lundby stadsdelskontor och bibliotek. Byggnaden placeras i läge för gamla vaktmästarbostaden / öppna förskolan. Rivning av befintlig byggnad utförs i en föregående entreprenad. Nybyggnadsyta är ca 1000…

Läs mer

HAGENSKOLAN | Ny-, till- och ombyggnad

Ny-, till- och ombyggnad Hagenskolan är en F-6 skola som rymmer ca 200 elever. Huvudbyggnaden är ett stenhus i tre våningar som uppfördes 1913. En matsals-och gymnastikbyggnad tillkom på 1980-talet. På skoltomten ligger också ett 1,5 plans trähus från förra sekelskiftet samt två paviljongbyggnader. Två av husen finns med i bevarandeprogrammet…

Läs mer