LÄNSSTYRELSEN, Residenset

Vi byggde om Länsstyrelsens ledningsplats till en mer för den aktuella verksamheten anpassad ledningsplats i dagligen använda lokaler för att möta 2000-talets krav på arbetsmiljö, tillgänglighet, krishantering och myndighetskrav.
Beställare: Statens Fastighetsverk, Byggtid: april-september 2014, Kontraktsumma: 3,5 milj (exkl moms)

Lansstyrelsen_Media-S_01

Comments are closed.