LANDERIGATANS FÖRSKOLA

2012-11-20 Nybyggnad av föskola på Landerigatan.
Byggtid, 2012-11-01 till 2013-11-30.
Projektet omfattade nybyggnad av en förskola i två plan med 4 avdelningar med mottagningskök och ÅV-rum. Fastigheten inrymmer även1486112_586102344777916_1316573340_o lekytor samt parkeringsplatser.

Comments are closed.