KYRKBYNS FÖRSKOLA | Ombyggnad av lokaler till förskola.

Ombyggnad av lokaler till förskola.

Fastigheten som ska byggas om har tidigare varit en skolbyggnad. De sista 20-30 åren har den varit en kontorsbyggnad för Volvo lastvagnar. Ombyggnaden omfattas av 700m2 invändigt och nya utvändiga mark och lekområden om ca 3000 m2 med nytt ÅV-hus och förråd. Huset omfattas av Göteborgs Stads Bevarandeplan. Byggtid juli till och med december 2011.

Kyrkbyn fasad Kyrkbyn halm i tak Kyrkbyn inne1 Kyrkbyn skolmatsal grop Kyrkbyskolan fasad 1 Kyrkbyskolan hisschakt Kyrkbyskolan Lars glad Kyrkbyskolan rivning2

Comments are closed.