JÄRNBROTTSHUS

Denna entreprenad avser ombyggnad av äldreboende. Ny entre, ombyggnad av avdelningskök, nya förråd/sköljrum, ny rökgasevakuering samt ytskiktsrenovering.
Arbetet ska utföras utan evakuering av verksamheten varför entreprenaden ska genomföras i etapper.
Beställare: GBGs Stad Lokalförvaltning, Byggtid: mars till juni 2015: Kontraktsumma: 4,3 milj (exkl moms)

515720-A-40-1-A100

 

Comments are closed.