HAGENSKOLAN | Ny-, till- och ombyggnad

Ny-, till- och ombyggnad
Hagenskolan är en F-6 skola som rymmer ca 200 elever. Huvudbyggnaden är ett stenhus i tre våningar som uppfördes 1913. En matsals-och gymnastikbyggnad tillkom på 1980-talet. På skoltomten ligger också ett 1,5 plans trähus från förra sekelskiftet samt två paviljongbyggnader. Två av husen finns med i bevarandeprogrammet för Göteborgs Stad.Projektet syftar till att anpassa Hagenskolan till de pedagogiska och arbetsmiljömässiga krav som ställs på en modern skola. Byggprojektet kommer att genomföras i två etapper. Byggtid juni 2010-januari 2012.


IMG_0791

 

Comments are closed.