FÖRSKOLA GLÖSTORP | Om- och tillbyggnad

Om- och tillbyggnad av förskola i Glöstorp

 

Projektet omfattade nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, i två plan, som byggdes för dagens behov av förskola men ska enkelt kunna anpassas till skolverksamhet. På platsen där förskolan uppfördes har en äldre skol- byggnad rivits.

Projektet omfattade också delvis rivning av hus G, en befintlig gymnastikbyggnad. I källaren i hus G, finns ett teknikrum där hela värmeförsörjningen till alla byggnader inom skolområdet är placerat. Teknikrummet behölls och byggdes till med utrymmen för förskolans uteförråd och barnvagnsförråd m.m. Beställare: GBGs Stads Lokalförvaltning, Byggtid: augusti 2011 till maj 2013, Kontraktsumma: 34 milj (exkl moms)

DSC02618

Comments are closed.