Fässbergsskolan

Vi bygger om Fässbergsskolan i Mölndal. Entreprenaden avser om- och till byggnad av de gamla skollokalerna till en grundskola. Ombyggnad av hus A, B , C och E samt om-, och tillbyggnad av hus F.
Entreprenadsumma: 60 milj (exkl moms)

A-40-3-0101-939101

Comments are closed.