Dalaskolan

Vi bygger ny idrottshall vid Dalaskolan i Grimmered.
Bebyggelseområdet utgörs till övervägande del av sluttande trädbevuxen naturmark vid foten av ett mycket brant bergsparti i öster. Byggnadens entrésida i väster visar full höjd medan övriga tre sidor blir motfyllda i varierande grad och som mest i öster där anslutande mark ligger drygt fyra meter över golvnivån. Idrottssalen hamnar på befintlig innergård med pågående verksamhet. På grund av detta ska vi hålla med vakt/trafikvakt under hela entreprenadtiden.
Entreprenadsumma: 23,5 milj (exkl moms)

Väggarna kommer på plats! 2017-02-24
IMG_1482 IMG_1491 IMG_1492 IMG_1501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu gjuter vi plattan vid Dalaskolan.  2016-11-29
img_1445img_1462
img_1461

IMG_4719

 

 

 

 

 

 

IMG_1319

Comments are closed.