SKYTTESKOLAN

Vi bygger om på Skytteskolan i Högsbo. Befintligt ”diskkök” i hus B ska byggas om till ett mottagningskök. Även matsal och till viss del entré och kapprum samt delar av källares också byggas om. Befintlig lastkaj ska breddas och ny ramp ska byggas. Befintlig skolgård vid hus A ska anpassas…

Läs mer

KÖRVELGATANS FÖRSKOLA

Projektet avser nybyggnad av en förskola i två plan med fem avdelningar innehållande tillagningskök och ÅV rum. Beställare: GBGs Stad Lokalförvaltningen, Byggtid april 2014 till augusti 2015, Kontraktsumma: 27 milj  (exkl moms)

Läs mer

BERGSGÅRDSSKOLAN

2015-04-22. Nu är Bergsgårdsskolan  färdigbyggd! Nya bilder finns här att se på resultatet. Vi har byggt en ny skola på Skolspåret 75. Det är en byggnad i två plan för årskurs 7-9 inklusive grund- särskola på totalt 1600 m2. Byggnaden ska rymma 180 elever som även ska ha tillgång till en kreativ…

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN, Residenset

Vi byggde om Länsstyrelsens ledningsplats till en mer för den aktuella verksamheten anpassad ledningsplats i dagligen använda lokaler för att möta 2000-talets krav på arbetsmiljö, tillgänglighet, krishantering och myndighetskrav. Beställare: Statens Fastighetsverk, Byggtid: april-september 2014, Kontraktsumma: 3,5 milj (exkl moms)

Läs mer

SVEA – CHALMERS IT

  Chalmers IT-avdelning flyttade från Campus Johanneberg till Campus Lindholmen. Lokalerna som byggdes om ligger på plan 3 i byggnad Svea på Lindholmen med adressen Forskningsgången 4. Hela plan 3 revs ur från att ha varit lärosalar till att bli ett modernt kontor. På plan iordningställdes ett större förråd. Beställare:…

Läs mer

SU SAHLGRENSKA

Entreprenaden omfattade rivning av befintlig layout samt nybyggnad av administrativa lokaler i Akuthuset, byggnad 5150, Bruna   stråket. Beställare: Västfastigheter, Byggtid: december 2012 till maj 2013, Kontraktsumma: 4 milj (exkl moms)

Läs mer