Santoshuset – Lindholmen

Se bilder från vårt bygge i Santoshuset på Lindholmen! Här ska vi bygga om lokaler till idrottshallar. I angränsande skepp – på båda sidor om hallen – finns pågående verksamhet såsom utbildning, Backa teater, och kameratillverkning (Hasselblads). Kontraktsumma: 56 milj (exkl moms) Här är bilder från när vi gjuter bjälklag i …

Läs mer

Dalaskolan

Vi bygger ny idrottshall vid Dalaskolan i Grimmered. Bebyggelseområdet utgörs till övervägande del av sluttande trädbevuxen naturmark vid foten av ett mycket brant bergsparti i öster. Byggnadens entrésida i väster visar full höjd medan övriga tre sidor blir motfyllda i varierande grad och som mest i öster där anslutande mark …

Läs mer

Fässbergsskolan

Vi bygger om Fässbergsskolan i Mölndal. Entreprenaden avser om- och till byggnad av de gamla skollokalerna till en grundskola. Ombyggnad av hus A, B , C och E samt om-, och tillbyggnad av hus F. Entreprenadsumma: 60 milj (exkl moms)

Toltorpsskolan

Vi bygger om Toltorpsskolan som består av två huskroppar som har arbetsnamnen ”Stenhuset och Trähuset”. I Stenhuset ingår även en gymnastiksal med tillhörande omklädningsrum, toaletter och duschutrymmen. Kontraktsumma 13 milj (exkl moms)      

JÄRNBROTTSHUS

Denna entreprenad avser ombyggnad av äldreboende. Ny entre, ombyggnad av avdelningskök, nya förråd/sköljrum, ny rökgasevakuering samt ytskiktsrenovering. Arbetet ska utföras utan evakuering av verksamheten varför entreprenaden ska genomföras i etapper. Beställare: GBGs Stad Lokalförvaltning, Byggtid: mars till juni 2015: Kontraktsumma: 4,3 milj (exkl moms)  

SKOLSPÅRET

Vi bygger om lokaler på Skolspåret 27. Entreprenaden omfattar husbyggnadsarbeten för ändring av lokaler till bostäder. Det omfattar även fasadåtgärder och ett skärmtak. Beställare: Bostads AB Poseidon, Byggtid: februari till augusti 2015, Kontraktsumma: 8 milj ( exkl moms)