Santoshuset – Lindholmen

Se bilder från vårt bygge i Santoshuset på Lindholmen! Här ska vi bygga om lokaler till idrottshallar. I angränsande skepp – på båda sidor om hallen – finns pågående verksamhet såsom utbildning, Backa teater, och kameratillverkning (Hasselblads). Kontraktsumma: 56 milj (exkl moms Här är bilder från när vi gjuter bjälklag i…

Läs mer

Dalaskolan

Vi bygger ny idrottshall vid Dalaskolan i Grimmered. Bebyggelseområdet utgörs till övervägande del av sluttande trädbevuxen naturmark vid foten av ett mycket brant bergsparti i öster. Byggnadens entrésida i väster visar full höjd medan övriga tre sidor blir motfyllda i varierande grad och som mest i öster där anslutande mark…

Läs mer

Fässbergsskolan

Vi bygger om Fässbergsskolan i Mölndal. Entreprenaden avser om- och till byggnad av de gamla skollokalerna till en grundskola. Ombyggnad av hus A, B , C och E samt om-, och tillbyggnad av hus F. Entreprenadsumma: 60 milj (exkl moms)

Läs mer

Toltorpsskolan

Vi bygger om Toltorpsskolan som består av två huskroppar som har arbetsnamnen ”Stenhuset och Trähuset”. I Stenhuset ingår även en gymnastiksal med tillhörande omklädningsrum, toaletter och duschutrymmen. Kontraktsumma 13 milj (exkl moms)      

Läs mer

JÄRNBROTTSHUS

Denna entreprenad avser ombyggnad av äldreboende. Ny entre, ombyggnad av avdelningskök, nya förråd/sköljrum, ny rökgasevakuering samt ytskiktsrenovering. Arbetet ska utföras utan evakuering av verksamheten varför entreprenaden ska genomföras i etapper. Beställare: GBGs Stad Lokalförvaltning, Byggtid: mars till juni 2015: Kontraktsumma: 4,3 milj (exkl moms)  

Läs mer