Hallarnas Bygg AB är ett företag med lång erfarenhet av att utföra ny-, om-, och tillbyggnader i känsliga miljöer såsom sjukhus, skolor, daghem, hotell samt andra offentliga lokaler. Gemensamt för många av dess byggprojekt är att verksamheten runt omkring oftast fortsätter som vanligt vilket kräver extra noggrannhet när det gäller hygien, hänsyn och säkerhet.

Vi är idag 25 anställda med olika kompetenser. Personalomsättningen är liten vilket innebär att medarbetarna kan rutinerna väl. Erfarenhet och yrkesskicklighet är vår styrka. Bland våra kunder finns Västfastigheter, Göteborgs kommun, privata fastighetsbolag, hotell m. fl. Vi har blivit något av specialister på sjukhus och skolor. En av våra återkommande uppdragsgivare är GBGs stad lokalförvaltningen.
 

Hallarnas Bygg AB grundades 1976 av VD Kjell Larsson.


Miljodiplom SMB RGB

 

povel diplom 100pxl

 

Cancerfonden

BArncancerfonden 2015